หยางกุ้ยเฟยสนมเอกสะท้านแผ่นดิน

ดูหนังเต็มเรื่อง หนังจีน หยางกุ้ยเฟยสนมเอกสะท้านแผ่นดิน จากช่อง พระนครฟิลม์

หยางกุ้ยเฟยสนมเอกสะท้านแผ่นดิน

This is the story of Yang Yuhuan, one of the Four Beauties of China.

After Yang Yuhuan performs a dance for the Li Imperial family, the Emperor notices her beauty. His favorite Consort Wu senses this, and selects Yuhuan as the wife of her son, Li Mao. Yuhuan marries into the imperial family, and gradually falls in love with the gentle, kindhearted Li Mao. She is distinctly unique from the other royals and consorts, due to her attraction to the arts.

Yuhuan enjoys the affection of her new husband until there is a rebellion against the Crown Prince. However, the plan is revealed and Consort Wu is behind the plot. Consort Wu commits suicide in front of the Emperor and Yuhuan. After her death, Li Mao realizes that the Emperor is enamored with his wife- Yuhuan. Li Mao poisons the pregnant Yuhuan and sents her to a convent.